Лечение на кариес

Кариесът и неговите усложнения са едни от най-често лекуваните заболявания в ежедневнета стоматологична практика. Затова е важно всеки един специалист да познава добре критериите, по които се прави диагностиката на процеса и начините за правилното му лечение.

Методите за лечение на кариес са много, но в общи линии те се свеждат до две основни групи – операвивни методи на лечение и неоперативни медоти на лечение на зъбния кариес. Под оперативни методи на лечение на зъбния кариес се разбират тези, при които се отстранява „болната“ част от зъба, след което се поставя обтурация. Те започват с отстраняване на кариеса, което се извършва с турбина и наконечник и различни видове пилители. Получената кухина се оглежда добре, за да се провери дали не е останало минимално количество зъбен кариес. Ако е необходимо се поставят медикаменти за повлияване на зъба и временна обтурация за определен перидо от време. В следващото посещение се поставя постоянната плобма на зъба.

При по-големи кариеси на зъбите под постоянната обтурация се поставя изолационна подложка, която предпазва и подхранва пулпата на зъба. Има различни видове обтураци, с които се завършва лечението на кариеса – обтурация от фотополимер, обтурация от химиополимер, обтурация от цимент, обтурация от амалгама, обтурация изработена в зъботехническа лаборатория.

Неоперативните методи на лечение на зъбния кариес представляват мероприятия, засилващи естествените репаративни сили на организма. При тях кариозната маса не се премахва, а се превръща отново в здрава зъбна структура. За жалост неоперативните методи на лечение на зъбния кариес са приложими само в най-ранните етапи от развитието на кариес.

При тях зъбната повърхност се почиства много добре с четка и полираща паста, след което се нанасят специални реминерализиращи агенти. В зависимост от големината на кариеса, лечебните процедури се повтярят няколко пъти, докато се възстановят естествените зъбни структури.